تایید و رد صلاحیت تا آخرین لحظه
56 بازدید
تاریخ ارائه : 2/4/2013 10:13:00 AM
موضوع: علوم سیاسی

باسمه تعالی    

 

تایید و رد  صلاحیت تا آخرین لحظه

انتخابات تمام برگزار شد و رو سیاهی به ذغال ماند. تدبیر لازم است تا شورای نگهبان تایید و رد صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری را تا پایان رای گیری روز انتخابات ادامه دهد. چرا که رفتار یک نامزد نمایندگی یا ریاست جمهوری در روزهای تبلیغات انتخاباتی خود بهترین معیار برای احراز صلاحیت و بقای او بر آن است.

اگر یک نامزد در روزهای تبلیغات دروغ گفت یا رفتار یا عملی را به رقیب خود نسبت داد و او را متهم کرد یا وعده هایی داد که از حوزه اختیارات او خارج است و اگر ... آیا این رفتار برای رد صلاحیت او کافی نیست؟ کسی که برای پیروزی و غلبه بر رقیب خود انواع دروغ های کوچک و بزرگ می گوید و وعده های غیر واقعی می دهد و از این راه مردم را فریب می دهد به رقیبانش تهمت و افترا  می زند آیا صلاحیت نمایندگی یا ریاست جمهوری را دارد؟ کسی که برای دستیابی به این منصب تهمت می زند و دروغ می گوید و ... چه تضمینی وجود دارد که برای بقا در این منصب چنین تخلفاتی نکند. چه ضمانتی وجود دارد که در مجلس یا ریاست جمهوری مصلحت نظام، کشور و مردم را بر مصالح خود ترجیح دهد.

به نظر می رسد لازم است قانون نظارت اصلاح شود و در روزهای تبلیغات و به ویژه روز آخر و قبل از اعلام نتیجه آراء چندین بار اطلاعیه های شورای نگهبان صادر و رد صلاحیت متخلفان این روزها را اعلام کند تا متخلفین عبرت بگیرند و اخلاق و دیانت مردم محافظت شود. در وضع موجود گویا وقتی صلاحیت کسی به واقع یا به مصلحت تایید شد، گویی مجوز فحاشی و بدگویی و تهمت و افترا به رقبا را دریافت کرده است. صدمه ای که این تخلفات به اخلاق و دیانت مردم می زند بسیار عمیق و جبران ناپذیر است. در این هفته مثل سابق جامعه شاهد انواع وعده های غیر قابل تحقق و خارج از اختیارات نمایندگی، انواع تهمت ها و بد اخلاقی ها و تخریب ها و دروغ ها بودیم.

محمد الله اکبری 13/12/1390