ایرانی دیگر بیخ گوش اسرائیل
50 بازدید
تاریخ ارائه : 9/6/2012 8:39:00 AM
موضوع: علوم سیاسی

ایران دوم بیخ گوش اسرائیل

ملت مصر از آغاز تاسیس دولت غاصب اسرائیل و اشغال سرزمین فلسطین با اسرائیل مخالف بوده است و هزینه­های نخستین جنگ عرب – اسرائیل را تحمل کرده است. غرب با کوشش و فشار بسیار بر دولت و ملت مصر توانست دولت تازه استقلال یافته مصر را از مبارزه و جنگ با اسرائیل باز دارد. این فشارها تا آنجا ادامه یافت که دولت مصر ناگزیر پیمان کمپ دیوید را پذیرفت و به تدریج از ضدیت با اسرائیل به همراهی با آن علیه فلسطین تبدیل شد. این رفتار خواسته ملت مصر نبود و نخبگان و عالمان مصری سالها کوشیدند تا سر انجام ملت مصر بیدار شده و نظام سیاسی خود را که با اسرائیل همراه شده بود، تغییر داد. اینک که ملت مصر نظام سیاسی دلخواه خود را سر کار آورده است، غرب دوباره در تلاش است تا از ضدیت آن با اسرائیل پیشگیری کرده و چون گذشته آن را با اسرائیل همراه کند.

یکی از شعارهای مهم و بنیادین رهبری انقلاب اسلامی ایران قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، حمایت از فلسطین و ضدیت با اسرائیل بوده و هست. ایرانی که قبل از انقلاب اسلامی در کنار اسرائیل و هم پیمان آن بود، بعد از پیروزی انقلاب به دشمن شماره یک اسرائیل و خط مقدم مبارزه با آن تبدیل  شد.

غرب در راستای حمایت از اسرائیل کوشید تا ایرانی را که در کنار عرب ها جبهه ضد اسرائیلی تشکیل داده بود، را به تسلیم وادارد اما ناکام ماند. ولی غرب زیرکانه کوشید تا ایران را که دشمن شماره یک اسرائیل بود، به دشمن شماره یک عرب ها تبدیل کند و سوگمندانه عرب ها در این دام افتادند و این ایده غرب را پذیرفتند. عربهایی که روزی دشمن شماره یک شان اسرائیل بود، اینک بیشترشان در کنار اسرائیل و علیه ایران صف کشیده اند و ایران را دشمن شماره یک خود می دانند و اسرائیل غاصب را دوست خود.

پیروزی ملت مصر این فرصت را فراهم کرده است که یک ایران (مصر) ضد اسرائیل دیگر بیخ گوش اسرائیل سر بر آورد. ملت و دولت فعلی مصر انگیزه کافی برای ضد اسرائیلی شدن دارند. چرا که یکی از شعارهای اساسی و یکی از انتقادات مهم اخوان المسلمین به دولت ساقط شده مصر مساله اسرائیل بوده است. نیز یکی از آرزوهای دیرینه ملت مصر مبارزه با اسرائیل بوده و هست. اگر ایران بتواند از این فرصت طلایی استفاده بهینه بکند و دست دوستی با مصر بدهد و حتی پیمان نظامی مشترک ضد اسرائیلی با مصر ببندد، امید آن است که یک ایران دیگر بیخ گوش اسرائیل سر بر آورد و خواب مقامات اسرائیلی را برای همیشه آشفته کند.

ایران باید هشیار هشیار باشد که غرب می کوشد تا مصر را هم چون گذشته نه تنها از ضدیت با اسرایئل باز دارد بلکه آن را در کنار اسرائیل علیه ایران قرار دهد. در واقع همسویی و دوری از نظام سیاسی کنونی مصر به صحنه نبرد دیپلماتیک ایران و غرب تبدیل شده است. مصر کشوری پر جمعیت و نیازمند حمایت مالی است و قرار گرفتن در مقابل اسرائیل برایش هزینه زیادی دارد. وقت آن است که ایران حمایت مالی، اقتصادی، سیاسی و ... همه جانبه خود را در قول و عمل اعلام و اعمال کند. ایران باید بکوشد تا قافیه را به غرب و اسرائیل نبازد.

هشدار و هشیار باید بود.

محمد الله اکبری 16/6 / 1391