اقتصاد بدون نفت یعنی اقتصاد مقاومتی
80 بازدید
تاریخ ارائه : 7/27/2013 10:45:00 AM
موضوع: علوم سیاسی

اقتصاد بدون نفت یعنی اقتصاد مقاومتی

آمریکا و غرب سال ها است می کوشند تا برای مقابله با ایران انقلابی با انواع تحریم ها از فروش نفت ایران پیشگیری کنند تا بدین وسیله مهمترین راه درآمد مالی ایران را ببندند. این کوشش و میزان توفیق آمریکا در این راه تهدید بسیار بزرگی برای ایران و اقتصاد به شدت وابسته به نفت آن است. بر فرض حل مشکلات فعلی در آینده هم چنان خطر در کمین است که هر روز به بهانه ای نفت ما تحریم و اقتصاد ما فلج شود و هر شب خواب آشفته ببینیم و پیوسته گرفتار فشار عصبی باشیم و بیشتر تصمیمات ما انفعالی باشد. جالب آن که سلاحی که ما باید علیه کشورهای بدون نفت به کار می بردیم آنان آن را علیه خود ما به کار می برند. کوشش دولت ایران برای افزایش صادرات غیر نفتی قابل تقدیر است اما کافی نیست و باید روند رشد روز افزونی داشته باشد

. اگر عقلای ایران کمی به خود بیایند و این فرصت را غنیمت بشمارند و از قاعده « عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد» بهره ببرند، امکان تبدیل این قوی ترین تهدید به بهترین فرصت تاریخی ایران فراهم می شود. عقلای قوم باید به « فکر طراحی اقتصاد بدون نفت» باشند. هم اکنون بهترین فرصت فراهم شده است. تولید و صادرات به میزان نیاز داخلی را از حوزه های نفتی مشترک با همسایگان انجام دهیم و شیر دیگر چاه ها را ببندیم. حال که اقتصاد کشور ما چندین سال است به دلیل بهره مندی بی رویه از نعمت نفت به بیماری مزمن هلندی( رکود تورمی) گرفتار شده و به جای بهبودی وضع معیشت توده ضعیف اوضاع آن ها بدتر و بحرانی تر شده است، خرد حکم می کند که اکنون که دشمن فرصت را برای طراحی اقتصاد بدون نفت فراهم کرده است، عقلای قوم با کمک نخبگان اقتصادی، اقتصاد بدون نفت یا با کمترین بهره مندی از نفت را طراحی کنند.

این کار فواید بسیاری دارد. از جمله نقشه های آمریکا را در این خصوص نقش بر آب می کند. کشور و ملت را از شر  بیماری مهلک و صعب العلاج« رکود تورمی» برای همیشه خلاص می کند. ارزش نفت ایران را در آینده چند برابر می کند.

منافع این کار در آینده ای نه چندان دور برای ایران چند برابر خواهد بود. با توجه به کاهش روز افزون نفت موجود در دنیا و تمام شدن تدریجی نفت بسیاری از کشورها بر اساس گزارش مؤسسات نفتی معتبر بین المللی، در بیست سال آیند نفت ارزش بسیار بیشتری حتی بیشتر از طلا پیدا خواهد کرد. این کار به سود کشورهایی است که گاه بی نفتی دیگران نفت داشته باشند. کمیاب و نایاب شدن و اتمام نفت دنیا بسیار سریعتر از جایگزینی کالای با خاصیت نفت به جای آن است. هر چند با انجام این عمل آمریکا دست از سر ما بر نخواهد داشت ولی حربه اصلی و بنیادین او را خواهد شکست و اقتصاد ما را برای همیشه نجات خواهد داد.

پیامد های بد و بدتر چنین اقتصادی را مردم ما تا کنون تحمل کرده اند. بر فرض چند سالی فشار بیشتری را هم تحمل کنند که گمان نمی کنم چنین شود. البته باید اقتصاد دانان دور اندیش ما این مساله و پیامدهای آن را به دقت بررسی کرده بعدا عملی شود. حال که در عمل فروش بیشتر نفت وضع بیشتر توده های ضعیف را بدتر کرده است وقت آن است که عقلای قوم رابطه فروش نفت بیشتر تورم بیشتر را درک کنند و از این فرصت تاریخی برای حرکت به سوی اقتصاد بدون نفت بهترین بهره را ببرند تا نام نیکشان در تاریخ پر افتخار ایران برای همیشه جاودانه شود.