زندگی دوباره
66 بازدید
تاریخ ارائه : 1/11/2014 10:48:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

از هر چه شتاب دارد بپرهیز که عاقبتش پشیمانی است. حکیم ترشیز

زندگی دوباره

کاش می­شد زندگی از سر گرفت

درس عشق از ساقی کوثر گرفت.

کاش می­شد زین جهان پست و تنگ

پر گشود و یار را در بر گرفت.

کاش می­شد جسم را سویی نهاد

چون سبک بالان ره دیگر گرفت.

در دیار عاشقان ماوی گزید

کوی جانان منزلی دیگر گرفت.

کاش می­شد در طریق عاشقی

زاتش موسی کمی اخگر گرفت.[1]

کاش همچون سامری یک مشت خاک

از محل پای پیغمبر گرفت.[2]

کاش می­شد در سحرگاه دعا

دست و دل در دامن دلبر گرفت.

کاش می­شد زیر تیغ تیز عشق

سر نهاد و زندگی از سر گرفت

محمد الله اکبری

1388.

1. اشاره به آیه 9 و 10  و 11 و 12 سوره طه: هل أتاک حدیث موسی(9). إذ رأی نارا فقال لأهله آمکثوا إنی آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس أو أجد علی النار هدی(10). فلما أتاها نودی یا موسی(11): إنی أنا ربک فاخلع نعلیک إنک بالواد المقدس طوی(12). وأنا أخترتک فاستمع لما یوحی(13)

2. اشاره به آیات 95 و 96 سوره طه: قال فما خطبک یا سامری(95) قال بصرت بما لم یبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وکذالک سولت لی نفسی(96)