سلاح هسته ای شیعه
77 بازدید
تاریخ ارائه : 1/25/2014 8:23:00 AM
موضوع: تاریخ و سیره

شیعه و سلاح هسته ای

امروزه میان ایران و قدرتهای بزرگ و زورگوی جهان گفت و گوهایی در جریان است که از آن به گفت و گوهای هسته ای یاد می شود. در محافل داخلی ایران بر سر درستی و نادرستی و آن چه داده ایم و گرفته ایم اختلاف نظر است. فتوای فقهی اعلام شده از سوی رهبر معظم انقلاب و ولی فقیه در ایران حرمت استفاده از سلاح هسته ای است. دقت در این فتوا و تامل در اختلاف نظر اصحاب سیاست و رسانه پرسشی اساسی را مطرح می کند که به راستی و از اساس میان تشیع و سلاح هسته ای چه رابطه ای وجود دارد؟ آیا شیعه و تشیع و مرجعیت شیعه به سلاح هسته ای نیاز دارد؟ اگر نیاز دارد به چه نوعی از آن؟ آیا به همه انواع آن؟

تدبر در آیات قرآن و سیره نبوی و علوی و دیگر ائمه(ع) ما را به حقیقتی ناب رهنمون می سازد. آن حقیقت این است که هدف و اندیشه و رفتار و عمل آن بزرگواران الهی و پیامبرانه است نه شاهانه. اقتضای هدف و اندیشه و عمل الهی و پیامبرانه چیرگی و سلطه بر روح و روان و جان انسان ها است و اقتضای هدف و اندیشه و عمل شاهانه چیرگی و سلطه بر جسم انسان ها.

تفاوت میان این دو اندیشه و عمل از زمین تا آسمان است! ابزار مورد استفاده این دو در هدف و اندیشه و عمل هم به صورت اساسی و بنیادین با هم متفاوت است. ابزار پیامبران و ائمه ابزاری فکری و اندیشه ای و نرم است. ابزار آنان دعوت انسان ها به راه و اندیشه و آموزه های خدایی و فطری بشری است با روش حکمت آمیز و موعظه حسنه و اقناع عقلی و روحی و روانی و پاسخ عمل و سخن بد با عمل نیک و سخن خوب. بدون اجبار و اکراه( لا اکراه فی الدین؛ ادع الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة؛ ادفع السیئة بالتی هی احسن فإذا الذی بینک و بینه عداوة کأنه ولیّ حمیم؛ فبما رحمة من الله لنت لهم، ولوکنت فظا غلیظ القلب لأنفضوا من حولک)

روش پیامبران و ائمه و عالمان دین هدایت معنوی و فکری بشر است و پیشگیری از ریختن خون انسان ها است مگر در موارد اضطراری؛ در صورت ایجاد مانع در راه دعوت. پیامبران جز دوستی و محبت انسان ها نسبت به خود و به یکدیگر پاداشی نمی خواهند. ولی ابزار شاهان برای سلطه بر جسم انسان است و استفاده از اسلحه سخت مثل شمشیر و موشک و بمب هسته ای است و روش آنان کشتن انسان ها است برای منافع دنیایی. شاهان انسان ها را می زنند و می کشند تا اطاعت کنند مگر در موارد استثنایی.

حال با درک این دو هدف، دو اندیشه، دو رفتار و دو عمل آیا شیعه که هدفش هدف انبیا و راه و روشش روش اولیاء الهی است نیازی به سلاح هسته ای دارد؟؟ کدام سلاح و چه نوعی از آن؟

دقت و تامل در راه و روش و مرام شیعه و بزرگان آن، این نتیجه را به دست می دهد که هر چند شیعه نیازمند سلاح هسته ای است ولی ماهیت و محتوا و نوع سلاح هسته ای مورد نیاز شیعه سلاح هسته ای نرم است نه سلاح سلاح سخت! سلاحی است متناسب با هدف، اندیشه، رفتار و عمل و روش او!! دقت در معارف و اندیشه الهی شیعه ما را بدین نتیجه می رساند که شیعه به چهار نوع سلاح هسته ای مدرن و کارا نیاز دارد و زورگویان امروز جهان فاقد این نوع سلاح هستند. مهمترین و کاراترین سلاح هسته ای شیعه، قرآن، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه و دریافت پیام اصلی و اساسی قیام عاشورا است. هان ای شیعیان آل محمد! ای پیروان قرآن! ای راهیان راه روش صالحان بیایید از سلاح هسته ای ویژه خود حد اکثر استفاده را ببریم! بیایید قرآن و نهج البلاغه و صحیفه سجادیه و قیام عاشورا را محور اندیشه، عمل، رفتار، دعوت، تبلیغ و تدریس خود قرار دهیم. بیایید این پیام و محتوای این چهار را به مردم جهان برسانیم! بیایید سلاح های هسته ای خود را متناسب با هدف و اندیشه خود گسترش دهیم! بیایید به راه خدا و قرآن و پیامبر و ائمه و هدف امام حسین از قیام عاشورا بر گردیم!!

دشمن این چهار نوع سلاح ما را شناخته است و از آن جا که خود از به کار گیری آن عاجز است با تمام توان به مقابله با آن بر خاسته است. اندیشمندان ما و بزرگان ما آیا تا به حال پاسخ این پرسش بنیادین و اساسی را یافته اند که چرا صهیونیست ها در داخل فلسطین اشغالی پژوهشکده و کرسی شیعه شناسی دائر کرده اند؟ چرا و به چه دلایلی اتان کلبرگ در شهر تل آویو با بودجه صهیونیستها کتاب « کتابخانه ابن طاووس» نوشته است؟؟؟ چرا سراغ اندیشه های شخصیت هایی مانند سید بن طاووس رفته است؟؟؟ (ابن طاووس یک مثال است در این یاد داشت) به راستی چرا؟ چرا در باره انواع مراسم شیعیان در بزرگ داشت عاشورا تحقیق می کند؟ از نظر زورگویان کدام نوع تشیع برای آنان خطرناک و کدام نوع برای آنان بی خطر است؟؟ کتاب « کتابخانه ابن طاووس » کلبرگ و مانند آن را با هزینه خود ترجمه و چاپ و توزیع کرده ایم آیا ناخواسته در جهت تحقق اهداف صهیونیست ها گام بر نداشته ایم؟

امام حسین(ع) به حکم خدا و قرآن و پیامبر(ص) شمشیر بر کشید تا بر فرق ستمگران، ظغیان گران و فاسدان فرو آورد و در این راه و برای احیای دین و رفع و ستم و فساد به شهادت رسید. برخی از شیعیان او را چه شده است که همان شمشیر را بر کشیده ولی به جای فرود آوردن بر فرق دشمن بر فرق خود فرود می آورد؟؟؟؟؟ چه بلایی بر سر اندیشه ما آمده است که اندیشه خود را وارونه می فهمیم؟؟ آیا اندیشه فرود آوردن شمشیر سرخ حسینی بر فرق شیعه حسین اندیشه ای حسینی است؟؟ یا اندیشه ای ضد حسینی؟؟؟

آیا حکم اسلام و اندیشه دینی تغییر کرده است یا دشمنان دیروز و امروز تشیع در جستجوی شیعه ای بی خطر محتوای اندیشه او را دگرگون کرده اند و او را به خود سر گرم کرده اند؟؟؟؟ آیا شیعه ای مثل حزب الله برای دشمن خطرناک است که شمشیر حسین را بر فرق صهیونیست ها فرود می آورد یا شیعه ای مثل ساکنان منطقه هند و پاک که شمشیر حسین را بر فرق خود فرود می آورد؟؟

آیا وقت دقت و تدبر و تامل و تغییر فرا نرسیده است؟؟؟ دشمن ما را شناخته و مایی وارونه از ما ساخته و در حال ساختن است. آیا وقت آن نرسیده است که ما نیز همت کنیم هم خود واقعی مان را بشناسیم و هم دشمن واقعی خود را؟؟؟

آیا زمان بیداری شیعی فرا نرسیده است؟؟ آیا زمان باز گشت به معارف ناب دینی فرا نرسیده است؟ گسترش سلاح هسته ای ما تربیت استاد قرآن و نهج البلاغه و صحیفه سجادیه و شناخت درست امام حسین(ع) و انگیزه ها و اهداف آن حضرت از قیام او و تربیت استاد و شاگرد در این راستا است؟؟

اگر همت کنیم ما با استفاده درست از این چهار اسلحه جهان را می توانیم فتح کنیم؟؟ فتح فکری و اندیشه ای و رفتاری نه فتح فیزیکی؟ فتح نرم نه فتح سخت؟ فتحی که مغلوبین مشتاقانه از ما استقبال کنند نه فتحی که ما را اشغالگر بخوانند!!! فتح اندیشه ها و دل ها و قلب ها نه فتح جسم ها! فتحی پیامبرانه نه شاهانه.

خدایا اندیشه مان، عملمان، رفتارمان، هدفمان، گفتارمان را الهی، پیامبرانه، علوی و حسینی کن. آمین.

محمد الله اکبری سحرگاه چهارم بهمن ماه شمسی1392برابر با 22 ربیع 1 1435 قمری