چگونگی الرضا نامیده شدن امام رض (ع) در منابع تاریخی و روایی
80 بازدید
محل نشر: فصلنامه نامه در تاریخ پژوهان
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله در باره روایات و اخبار تاریخی مربوط به الرضا نامیده شدن امام رضا (ع) و معنای لغوی و اصطلاحی الرضا بحث می کند. نیز در خصوص بررسی و نقد و انتخاب روایات مرجح بحث کرده است