آبار علی
155 بازدید
محل نشر: به زودی در دانشنامه حج و حرمین چاپ خواهد شد.
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آبار علی نام چاه های آبی است در نزدیکی ذوالحلیفه و مسجد شجره جایی که زائران بیت الله محرم می شوند. آن حضرت این چاه ها را حفر و برای حجاج بیت الله وقف کرد. هم اینک نیز در همین مکان این چاه ها به همین نام وجود داردو کسانی که از مدینه به مکه یا بالعمس مسافرت می کنند این نام را بر تابلو جهت نما در خروجی مدینه می بینند. اکنون محل احرام بستن حاجیان نیز بدین نام نامیده می شود. می توان از مسجد شجره با پیمودن مسافت کمی از این چاه ها که فعلا با یک چهار دیواری محصور شده بازدید کرد. البته بیشتر روزها در آن بسته است و فقط می توان از بیرون چند درخت و مقداری تاسیسات آب را مشاهده کرد. متن مقاله را به زودی می توان در پایگاه دانشنامه حج و حرمین و پایگاه حج مشاهده کرد.