حکم بن ابی العاص
166 بازدید
محل نشر: به زودی در جلد جدید دائره المعارف قرآن کریم چاپ خواهد شد.
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله در باره زندگی حکم و دشمنی های او با رسول خدا (ص) و شرح حال او و ... نوشته شده است. متن مقاله را می توان به زودی در پایگاه دائره المعارف قرآن کریم مشاهده کرد.