اسماء بنت ابی بکر
154 بازدید
محل نشر: دائره المعارف قرآن کریم
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله در باره شرح حال اسماء و آیاتی از قرآن که کریم که بنا بر روایات شان نزولی در باره او نازل شده است] بحث می کند. متن مقاله را می توان در پایگاه دائره المعارف قرآن کریم مشاهده کرد.