ابوالاشدین
149 بازدید
محل نشر: دائره المعارف قرآن کریم
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله در باره یکی از مهاجران و صحابه مکی رسئل خدا (ص) است. وی مردی شجاع و متهور بود که پنهانی از مدینه به مکه می رفت و شبانه مسلمانان در بند قریش را نجات می داد و به مدینه می آورد. مقاله در شرح حال او و آساتی که در باره او نازل شده بحث می کند. متن مقاله را می توان در پایگاه دائره المعارف قرآن کریم مشاهده کرد.