اصحاب الرایات
157 بازدید
محل نشر: دائره المعارف قرآن کریم جلد ؟
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله در باره زنانی است که پیش از اسلام و در آستانه یعثت و تا قبل از فتح مکه در این شهر عمل فجور انجام می داده و بر سر در خانه خود پرچمی به همین نشانه بر می افراشته اندو در خصوص نزول ایاتی از قرآن کریم در باره آنان نیز بحث شده است. متن مقاله را می توان در پایگاه دائره المعارف قرآن کریم مشاهده کرد.