الرضا من آل محمد
62 بازدید
محل نشر: تاریخ اسلام (دانشگاه باقرالعلوم) » زمستان 1380 - شماره 8 »20 صفحه - از 25 تا 44
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این نوشتار برآنیم تا شعار «الرضا من آل محمد» را بررسی کنیم؛ شعاری که عباسیان با تکیه بر آن توانستند بسیاری از بنی‏هاشم و شیعیان آنان ـ به‏ویژه ایرانیان ـ را با خود همراه کرده و مدت‏ها چهره واقعی خود را در پشت آن پنهان سازند. این بررسی، در چهار محور الرضا در لغت عرب، الرضا در عرف مسلمانان در دو قرن نخست هجری، الرضا در دعوت عباسی و الرضا نزد دعوت شدگان تقدیم می‏گردد. واژه‏های کلیدی: الرضا، الرضا من آل محمد، دعوتگران، دعوت شدگان و سازمان دعوت...