خاستگاه تشیع و شیعه
62 بازدید
مصاحبه کننده : رضوانی نیا
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : روزنامه خراسان شنبه 1390/05/29 شماره انتشار 17913
تعداد شرکت کننده : 0

سريال الاسباط براساس تفکر انحرافي مرجئه ساخته شده است

خاستگاه شيعه در گفت وگو با حجت الاسلام دکتر ا... اکبري

سريال «الاسباط» براساس تفکر انحرافي مرجئه ساخته شده است

خراسان - مورخ شنبه 1390/05/29 شماره انتشار 17913

خاستگاه تشيع و روند بروز و ظهور آن در تاريخ اسلام، از جمله مباحثي است که گاه دستاويز برخي جاهلان فريب خورده قرار مي گيرد تا به خيال خود با تمسک به روايات جعلي و افسانه هاي دروغين، حقانيت آن را مورد سوال قرار دهند و خورشيد امامت را در زيرگرد و غبار شک و ترديدشان پنهان کنند. مجموعه تلويزيوني «الاسباط» که چندي است در برخي کشورهاي عربي پخش مي شود و در محافل رسانه اي به نام سريال «حسن و حسين و معاويه» معروف است، به نظر برخي صاحب نظران چنين هدفي را دنبال مي کند. حجت الاسلام دکتر ا... اکبري از پژوهشگران تاريخ اسلام در گفت وگو با خراسان با اشاره به اين که اين سريال مورد اعتراض بسياري از علماي شيعه و اهل سنت قرار گرفته است، گفت: تهيه کنندگان اين سريال مدعي شده اند که آن را در پاسخ به مجموعه مختارنامه ساخته اند و در آن شيعيان را فرقه اي ساختگي معرفي کرده اند که عبدا... بن سبا آن را تاسيس کرده است.

شيعه در گذر زمان

اين محقق با بيان اين که سريال الاسباط بر مبناي تفکر مرجئه ساخته شده است در پاسخ به اين سوال که پيشينه تاريخي تشيع و مکتب اهل بيت(ع) چيست و از چه زماني کلمه «شيعه» بر پيروان امام علي(ع) و اهل بيت(ع) به کار رفت، در ابتدا از کاربرد واژه شيعه در قرآن و روايات سخن گفت و با بيان اين که در سه آيه از قرآن واژه شيعه درباره حضرت ابراهيم (ع) و ديگر پيامبران به کار رفته است، اظهار داشت: هرچند در زمان حيات پيامبر(ص) چند نفر از دوستداران حضرت علي (ع) به صورت خيلي محدود جمع کوچکي را شکل داده بودند، اما هنوز به عنوان شيعيان حضرت معروف نشده بودند، لکن در منابع تشيع و تسنن رواياتي از رسول خدا(ص) نقل شده است که در آن رسول ا... فرمودند: «ان هذا و شيعته هم الفائزون» علي (ع) و شيعيان او در قيامت رستگارند. اين محقق با بيان اين که کاربرد لفظ شيعه در زمان پيامبر(ص) شهرت پيدا نکرده بود، درباره نحوه رواج کاربرد شيعه برطرفداران حضرت علي (ع) اظهار داشت: واژه شيعه به تدريج و در گذر زمان به دوستداران حضرت علي(ع) اطلاق شد و به پيروان ايشان اختصاص يافت. ا... اکبري با اشاره به اين که تا ۳۰سال پس از رحلت پيامبر(ص) هنوز واژه شيعه اختصاصي به پيروان حضرت علي (ع) نداشت، افزود: حتي بعد از نقل خليفه سوم عثمان و به خلافت رسيدن امام (ع) گفته مي شد، شيعه علي (ع) و شيعه عثمان يعني کلمه شيعه با پسوند به کار مي رفت. از اين زمان به بعد است که به مرور پسوند شيعه حذف و اين واژه تنها بر طرفداران و دوستداران حضرت علي (ع) اطلاق مي شود.

شيعيان سياسي و شيعيان اعتقادي

اين پژوهشگر تاريخ اسلام با اشاره به اين که طرفداران حضرت علي (ع) را چند دسته تشکيل مي دادند، که فقط يک گروه از آن ها خلافت را حق اختصاصي ايشان مي دانستند، برخي از طرفداران امام علي(ع) را شيعه سياسي و برخي را شيعه اعتقادي ناميد و در توضيح آن گفت: شيعيان سياسي کساني بودند که آن حضرت را به لحاظ سياسي پذيرفته بودند و چون ايشان خليفه مسلمين بود در کنار حضرت قرار گرفتند اما کساني که خلافت را حق اختصاصي امام علي(ع) مي دانستند و اگر ايشان خليفه هم نمي شد باور آن ها نسبت به ايشان تغييري نمي کرد شيعه اعتقادي ناميده مي شوند.

شيعيان واقعي از نگاه حضرت علي (ع)

وي با اشاره به اين که شيعيان داراي ويژگي ها و شاخص هايي هستند که امام علي(ع) در خطبه مشهور همام شاخصه هايي را براي آن ها برمي شمارند تصريح کرد: آن حضرت ويژگي هايي براي شيعيان برمي شمارند که قرآن در وصف متدين ذکر کرده است يعني از نگاه حضرت علي (ع) بين صالحاتي که در قرآن به ويژگي هاي آن ها اشاره شده و شيعيان تفاوتي نيست.در خطبه  همام اولين جمله اي که حضرت (ع) در توصيف مومنان مي آورد اين است که منطقهم الصواب اولين ويژگي متقين اين است که حرف ناصواب نمي زنند، يعني حرف نادرست به زبان نمي آورند، اين ويژگي خيلي مهم است زيرا ۹۰درصد گناهان ما از طريق زبان است و شيعيان بايد بتوانند زبانشان را کنترل کنند .همان طور که در قرآن هرجا از ايمان اسم برده مي شود در کنارش از عمل صالح هم ياد مي شود و هيچ گاه ايمان به تنهايي کافي نيست.ايمان به عمل صالح نيازمند آن و شيعه هم با عملش شناخته مي شود.

بر اساس تفکر مرجئه بين معاويه و امام علي(ع) تفاوتي نيست

اين مورخ تاريخ اسلام به سريال الاسباط (معاويه، حسن و حسين) که اين روزها از شبکه هاي کشورهاي عربي پخش مي شود و اعتراض خيلي از علماي شيعه و حتي اهل سنت را برانگيخته اشاره و خاطر نشان کرد: در پشت اين سريال سياست پيچيده اي وجود دارد که بايد آن را مورد تحليل قرار داده و آن تفکر مرجئه است. اين تفکر اواخر قرن اول هجري و پس از آن که چند حادثه مهم در تاريخ اسلام اتفاق افتاد پديد آمد. اين حوادث، سوالات مهمي در سطح جامعه  ايجاد کرد اما چون پاسخ مناسبي به آن ها داده نشد در نهايت به تفکر مرجئه ختم شد. بر اساس اين تفکر که در ميان اهل سنت طرفداران بسياري وجود دارد ما نمي توانيم درباره مومنان، به ويژه مومنان صدر اسلام داوري کنيم بلکه بايد قضاوت درباره آن ها را به خدا واگذار کرد. به عنوان مثال اين که امام علي(ع) با معاويه جنگيد به ما مربوط نيست و قضاوت اين که حق با کدام است را بايد به خداوند واگذار کرد.بر اساس تفکر مرجئه همه اين افراد چون صحابه رسول ا... بودند خوب و مثبت هستند و خداوند در قيامت درباره آن ها قضاوت مي کند. بر اساس اين تفکر انحرافي بين معاويه و امام علي(ع) تفاوتي نيست و دعوايي وجود ندارد اين ها با هم رفيق بودند اگر هم بر سر خلافت با هم اختلافي داشتند، اين اختلاف دنيايي بوده و يک حق ديني نبوده است که يکي آن را غصب کرده باشد هم امام علي(ع) مي توانست خليفه باشد و هم معاويه.

سريال الاسباط بر اساس تفکر مرجئه ساخته شده است

ظاهرا سريال (معاويه ، حسن و حسين) هم بر اساس همين تفکر ساخته شده است و نشان مي دهد که بين معاويه وامام حسن(ع) و امام حسين(ع) دعواي ديني وجود ندارد اگر اختلافي هم هست بر سر دنياست و به لحاظ دين داري آن ها در درگاه خدا مساوي اند يعني خداوند مثلا به امام حسن(ع) و امام حسين(ع) امتياز ويژه اي نداده است، امتياز ويژه آن ها فقط اين است که فرزند رسول ا... هستند. پيامبر(ص) فرموده اند که آن ها را دوست داشته باشيد، ما هم دوستشان داريم وگرنه امتياز ويژه ديگري ندارند.وي گفت: به نظر مي رسد پشت سريال معاويه، حسن و حسين تفکر مرجئه نهفته است. مرجئه طرفداران مکتب خلافت بودند و همين الان هم بسياري همين تفکر را دارند اين تفکر کلامي که از آن زمان آغاز شد و رواج يافت، الان هم وجود دارد اگر چه اسم مرجئه را يدک نمي کشند ولي آن تفکر وجود دارد. با اين تفکر همه افراد تبرئه مي شوند هم طلحه هم زبير هم معاويه. بر اساس اين تفکر، در نبرد بين مختار و ابن زبيرها مختار محکوم است زيرا عبدا... خليفه مسلمانان است و اين مختار است که عليه خليفه مسلمانان خروج کرده است پس مختار ياغي است. در حالي که مثلا ما در سريال مختارنامه بر عکس آن را نشان داديم و ابن زبير را مقصر دانستيم.

بايد در مختارنامه حرمت شخصيت هاي مذاهب حفظ مي شد

به هر حال من اوايل پخش سريال مختارنامه هم گفتم که اين سريال بايد با مشاوره يک کارشناس تاريخي مذهبي که ديد بين المللي هم دارد، ساخته مي شد تا بهانه را دست وهابي ها براي اهانت ندهد. هر چند که آن ها کار خودشان را مي کنند و لي ما هم نبايد بهانه دست آن ها مي داديم. در حالي که قرآن مي فرمايد: شما ديگران حتي مشرکان را سب نکنيد، حديث هم در اين زمينه داريم.چون اگر آن ها را سب کنيم آن ها هم به ما اهانت مي کنند. در قرآن آمده است که به خداي آن ها توهين نکنيد چون در مقابل آن ها به خداي شما توهين مي کنند. درست است که خداي آن ها باطل و خداي شما حق است ولي اين توهين شما موجب مي شود آن ها به خداي شما هم توهين کنند.

عبدا... بن سبا کيست و چه نسبتي با شيعه دارد.

وي با اشاره به اين که در سريال (معاويه، حسن و حسين) شيعه به عبدا... بن سبا نسبت داده مي شود، درباره عبدا... بن سبا اظهار داشت: اسم عبدا... سبا در تاريخ آمده است و علامه عسکري هم درباره وي کتاب مفصلي نوشته است و اثبات مي کند که عبدا... سبا اصلا وجود خارجي ندارد و او را دشمنان شيعه براي تخريب اين مذهب ساخته اند.اما در کتاب هاي تاريخي اسم عبدا... سبا به عنوان يک غالي مطرح شده است. غاليان مدعي بودند به حضرت علي(ع) علاقه دارند و از ايشان پيروي مي کنند اما مسائلي را به آن حضرت نسبت مي دادند که ايشان هرگز به آن مسائل قائل نبود.اين حرف که ادعا مي کنند منشاء شيعه به عبدا... بن سبا برمي گردد و او موسس و بنيان گذار تشيع است که در سريال (معاويه، حسن و حسين) نيز به آن اشاره مي شود، از اساس بي بنيان است. زيرا همان طور که گفتم در لسان پيامبر اسلام(ص) کلمه شيعه به کار رفته است که شامل افرادي مثل مقداد، ابوذر، ميثم، حنيفه و... مي شد افرادي که وقتي سقيفه برپا شد، عده اي با ابوبکر بيعت نکردند يا هنگامي که عمر درگذشت عده اي گفتند ما با اما علي(ع) بيعت مي کنيم.

پس قبل از اين که اسمي از عبدا... بن سبا به ميان آيد، باور به حقانيت امام علي(ع) و تشيع وجود داشته است، حالا چه ما عبدا... سبا را شخصيتي افسانه اي بدانيم که اصلا وجود تاريخي نداشته يا اين که بگوييم وجود داشته ولي جزو غاليان بوده است باز هم فرقي نمي کند و شيعه وجود داشته است. نکته مهم ديگر آن است که وقتي امام علي(ع) و فرزندان ايشان حضور دارند، عبدا... سبا کسي نيست که بتواند عرض اندام کند و فرقه اي را بسازد. البته وهابي ها مي کوشند تا اثبات کنند شيعه فرقه اي از مسلمان ها نيست. وقتي چنين تفکري وجود داشته باشد که شيعه مشرک و کافر است و جزو مسلمانان نيست، به ناچار بايد شيعه را به فردي مثل عبدا... بن سبا نسبت دهند.

آيا امام علي(ع) هم با عبدا... سبا برخورد داشته اند؟

ا... اکبري با اشاره به اين که برخي گفته اند حضرت علي(ع) با عبدا... بن سبا برخورد کرده حتي او را سوزانده اند افزود: در تاريخ آمده است که حضرت علي(ع) غاليان را جمع کردند و از آن ها خواستند که توبه کنند گروهي توبه کردند و گروهي هم نکردند، حضرت (ع) گروه دوم را در اتاقي زنداني کردند و پس از چند روزي آن ها را به آتش کشيدند.چنين اخباري نقل شده است ولي پذيرش آن ها محل تأمل است.

زيرا با مرام و سيره و روش حضرت علي(ع) سازگار نيست که اين کار را بکنند. علما و اهل تحقيق اين اخبار را نمي پذيرند. چون روايتي وجود دارد مبني بر اين که سوزاندن در آتش عذابي منحصر به خداوند است در زمان حضرت علي(ع) هم جرم هايي به مراتب سنگين تر از اين وجود داشت ولي جايي نيامده است که حضرت گناهکاري را سوزانده باشند.علاوه بر آن به فرض اينکه عبدا... بن سبا وجود داشته باشد، اين فرد آن قدر مهم و تأثيرگذار نبوده که بنيان گذار يک مذهب باشد و اين همه انسان پيرو او باشند. فقط اسمي از او آمده است اما تفکرات و باورهاي زندگي و شاگردان و... او مطرح نشده است.