علل ناکامی قیام های شیعی
54 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعه المصطفی
نام استاد/نام دانشجو : محسن شریفی
عنوان پایان نامه:علل شکست قیام های شیعی ( از سال 64 هجری تا اول غیبت صغری ) استاد راهنما:دکتر محمد الله اکبری استاد مشاور:دکتر نعمت الله صفری فروشانی دانش پژوه:محسن شریفی دوره ی تحصیلی:کارشناسی ارشد قیام های شیعی با این که سال ها و قرن ها از زمان وقوع آن ها گذشته است،اما مطالعه و تفحص درباره ی شرایط و زمینه ها،علل شکل گیری و اهداف آن ها،نه تنها ما را با تاریخ خون رنگ و شکوه مند شیعه آشنا می کند بلکه همچون مشعلی فروزان الگو و راهنمای ما برای قیام علیه زورگویان وجباران زمان خواهد بود. به خصوص اگر در صدد پاسخ گویی به این سوال باشیم که چرا و چگونه و به چه دلایلی آنان نتوانستند به آن اهداف و آرمان هایی که در سر می پروراندند،جامه ی عمل بپوشانند و منتهی به شکست شدند،بیش از پیش مطالعه آن قیام ها برای ما اهمیت و ضرورت پیدا می کند. در مورد شکست قیام ها،علل مختلف و متعددی را می توان مؤثر و دخیل دانست.گاه ممکن است این عوامل جنبه ی سیاسی داشته باشد یعنی رهبران آن ها از درایت و تدبیر لازم که بتوانند بین نیروها و تشکیلات خود در مناطق مختلف ارتباط و هماهنگی ایجاد نمایند،برخوردار نباشند. و یا پیش از آن که تشکیلات و نیروها به آمادگی کامل برسند و اوضاع و شرایط به نفع آنان باشد،دستور علنی کردن قیام را بدهند و ...و یا ممکن است جنبه ی اجتماعی و یا اقتصادی داشته باشد،بدین بیان که مکانی را برای شروع قیام خویش برگزینند که مردم آن هیچ گونه علاقه و گرایشی برای کمک و یاری رساندن به آن ها نداشته باشند و یا مکان انتخاب شده فاقد مال و اموال و زراعت کافی و لازم برای فراهم آوردن مقدمات اولیه قیام هم چون تامین غذا و آذوقه باشد.یا ممکن است علل شکست جنبه ی نظامی داشته باشد یعنی قیامکنندگان نتوانند تدبیر و تاکتیک نظامی خاصی که موجب برتری و پیروزی انان بر دشمن شود،به کار برند و یا نیروهایشان از لحاظ کمی و کیفی در سطح پایین تری باشد؛اما در عوض دشمن هم از تاکتیک های نظامی بهتری استفاده نماید و هم از لحاظ کمی و کیفی در سطح بالاتری باشد و آنان را شکست دهد. از این رو پایان نامه ای با هدف بررسی علل شکست قیام های شیعی در یک مقدمه،شش فصل و خاتمه تنظیم شد: