آئین دادرسی و قضا در عصر امویان
72 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعه المصطفی
نام استاد/نام دانشجو : اسد الله رضایی
آیین دادرسی و قضا در عصر امویان عنوان : آیین دادرسی و قضا در عصر امویان نام و نام خانوادگی : اسدالله رضایی گروه : تاریخ اسلام محل تحصیل : عالی فقه و معارف اسلامی رشته : فقه و معارف اسلامی استاد راهنما : محمد الله‌اکبری استاد مشاور : محمدرضا باقرزاده تاریخ دفاع : 1386/10/4 تعداد صفحات : 245 تعداد منابع : 283 کلید واژه های پایان نامه : قاضی, قضاوت, دادرسی, امویان, اسلام چکیده پایان نامه : آئین دادرسی به¬معنای اصول محاکمات, دستور و روش دادرسی, و قوانین و مقرراتی است که برای رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری از طرف دادگاه و قاضی رعایت می¬شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی¬ـ تحلیلی, به بررسی این مسأله در عصر امویان پرداخته و این فرضیه را پی¬گیری می¬کند که نهادهای ساده قضایی در آن دوره, تا حدودی بر اساس معیارهای اسلامی و سیره خلفای راشدین فعالیت می¬کردند. نظام سیاسی جامعه اسلامی در عصر حکومت امویان, دارای بخش¬های مختلفی بود که واحد اداری آن شامل دیوان¬های مختلف, نظام ¬الجند, شرطه, و نهاد دادرسی و قضا بود. نهاد دادرسی در این عصر, به نهاد دادرسی عمومی و نهادهای ویژه, که قضاوت موضوعات خاص را بر عهده داشت, تقسیم می¬شد. در همین راستا، مراکزی مانند نهاد مظالم برای رسیدگی به تخلفات و ستم¬های امیران و صاحبان قدرت, ولایت السوق برای ترغیب به حسن رفتار عمومی و رسیدگی به امور بازار و تخلفات اجتماعی آشکار, و شرطه جهت رسیدگی به امور سیاسی و اجتماعی و امنیتی مانند اجرای برخی از احکام صادره از سوی قضات و دستگیری مجرمان و اداره زندانیان, با نهاد قضا و دادرسی در ارتباط بوده و همکاری می¬کردند. قاضی در مرکز خلافت, با دستور و نظر مستقیم خلیفه و در ولایات توسط والیان, از میان چهره¬های مورد قبول حکومت انتخاب می¬شدند. قضاوت معمولاً بر اساس کتاب خدا, سنت پیامبر(ص), اتفاق, قرعه, فرمان خلیفه و گاهی قیاس انجام می¬شد. اجتهاد در صدور احکام, استقلال از سیاست, مکتوب شدن آرای قضات, مطرح بودن وکالت, و ارجاع به خلیفه را می¬توان از ویژگی¬های اصلی آیین دادرسی در این عصر شمرد. البته انحراف از معیارهای اسلامی در مراحل مختلف دادرسی امویان نیز فراوان مشاهده می¬شد.