بررسی شخصیت تاریخی حذیفه بن یمان
49 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: جامعه المصطفی
نام استاد/نام دانشجو : الشن اسماعیل اف
بررسی شخصیت تاریخی حذیفه بن یمان تاریخ ثبت : 1389/04/02 عنوان : بررسی شخصیت تاریخی حذیفه بن یمان نام و نام خانوادگی : الشن اسماعیل اف گروه : تاریخ اسلام تابعیت : آذربایجان کد تحصیلی : 111185 محل تحصیل : عالی امام خمینی رشته : تاریخ اسلام استاد راهنما : نعمت‌الله صفری استاد مشاور : محمد الله‌اکبری تاریخ دفاع : 1387/4/29 کلید واژه های پایان نامه : پیامبر اسلام، تاریخ اسلام، حذیفه بن یمان، صحابه، علی، خلفا چکیده پایان نامه : بررسی جایگاه شخصیت حذیفه بن یمان عبسی، هم¬پیمان قبیله بنی عبد الاشهل، از لابلای کتب تاریخی، تراجم¬نگاری و جوامع روایی سنی و شیعه، از آن¬روی اهمیت دارد که در دوران حیات پیامبر اسلام از جایگاه مهمی برخوردار بوده، و به¬عنوان یکی از انصار در آغاز هجرت به¬همراه پدرش حسیل، به دین اسلام گرویده و در روز پیمان برادری، جنگ احد و خندق حضور داشته و در غزوه تبوک و ماجرای عقبه به اسامی منافقان شناخت پیدا کرده و به¬عنوان صاحب سرّ النبی مشهور بوده است. بنا بر نقل کتب روایی شیعه، حذیفه در روز سقیفه از معترضین به خلافت ابوبکر بوده و در فتوحات و حوادث عصر خلفای سه¬گانه نقش مهمی داشته است؛ او در برخی فتوحات، فرماندهی و سرپرستی سپاه مسلمانان را به¬عهده گرفته و به موفقیت¬ها و پیروزی¬های ارزشمندی رسیده است. در فتح شوشتر به¬عنوان فرمانده سپاه پیادگان، و در فتح آذربایجان به-عنوان فاتح، و در نهاوند به¬عنوان فرمانده سپاه حضور داشت. او همچنین برای مدتی حاکم مدائن و ارمینیه بود. حذیفه بن یمان درباره فضیلت، شجاعت و برتری علی سخنانی ایراد کرده و روایاتی را در این مورد از پیامبر اسلام ذکر کرده است. بعد از رسیدن عهد و نامه امام علی به حذیفه، او مردم را جمع کرده و بعد از ایراد خطبه از حقانیت علی صحبت کرده و با آن حضرت بیعت می¬کند. او به یاران و فرزندان خود در مورد علی توصیه¬هایی نموده و آن¬ها را به همراهی با آن حضرت تشویق کرده است. حذیفه از طرف علی به فرمانروایی مدائن تعیین شد و تا آخر عمر در این مأموریت باقی ماند. از منظر کتب روایی، حذیفه فردی ثقه و مورد اطمینان بوده و به¬عنوان صحابی بزرگ پیامبر گرامی اسلام معرفی شده است. کتب رجالی شیعه او را از اصحاب خاص امام علی دانسته¬اند.