آثار و پیامدهای نهضت ترجمه در تمدن اسلامی
179 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: جامعه المصطفی
نام استاد/نام دانشجو : محمدباقر محسنی
آثار و پیامدهای نهضت ترجمه در تمدن اسلامی تاریخ عنوان : آثار و پیامدهای نهضت ترجمه در تمدن اسلامی نام و نام خانوادگی : محمدباقر محسنی گروه : تاریخ اسلام استاد راهنما : نعمت‌الله صفری استاد مشاور : محمد الله‌اکبری تاریخ دفاع : 1385/12/10 تعداد صفحات : 164 تعداد منابع : 101 کلید واژه های پایان نامه : نهضت ترجمه, تمدن اسلامی, روابط فرهنگی, فرهنگ, عباسیان, معتزله چکیده پایان نامه : بستر مناسبی که در زمان عباسیان برای ترجمه مهم¬ترین آثار علمی جهان به زبان عربی فراهم آمد, نتایج بسیار مهمی را در جهان اسلام به¬دنبال داشت، و قرن سوم و چهارم هجری را به دوران طلایی تمدن اسلامی تبدیل نمود. پژوهش حاضر, با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی پیامدهای کلامی, فلسفی و سیاسی نهضت ترجمه پرداخته است. نهضت ترجمه که از عصر منصور عباسی آغاز شد, در زمان مأمون به اوج خود رسید و بغداد مهم¬ترین کانون علمی و فرهنگی آن عصر بود، که در آن مهم¬ترین کتب ملل مختلف، با موضوعات گوناگون به عربی ترجمه می¬شد. از پیامدهای سیاسی نهضت ترجمه, الگوپذیری دولت عباسی از نظام اداری ساسانیان بود که در مسائلی مانند نهاد وزارت و دیوان, ایرانیان را سرمشق خود قرار می¬دادند. در بعد فلسفی نیز, جهان اسلام تحت تأثیر فلسفه سیاسی یونان قرار گرفت. فارابی بخش زیادی از آرای سیاسی خود را از افلاطون اقتباس کرد, و با دید اسلامی, نظام مطلوب خویش را با نام «مدینه فاضله» طراحی نمود. نهضت ترجمه همچنین یکی از علل شکل¬گیری علم کلام و توسعه آن بود. این رویکرد در ابتدا صرفاَ تلاشی بود برای این که اسلام و اصول اساسی آن بر پایه استدلال, تبیین گردد؛ اما در ادامه, با مطالعه ترجمه آثار طبیعیون و فلاسفه یونان, معتزلیان درصدد برآمدند تا روش¬های فلسفی و افکار یونانیان را بر اصول اساسی اسلام نیز اعمال کنند. تفکر معتزلیان برای نفوذ فلسفه یونانی به تدریج زیر چتر حمایت خلفای عباسی, رنگی صرفاَ عقلی به خود گرفت و موجب واکنش شدید گروهی دیگر از اهل سنت در مقابل عقل¬گرایی معتزله گردید. اما جدای از این مشکلات و پیامدهای منفی, نهضت ترجمه نتایج مثبت بسیاری را به¬همراه آورد، و مسلمانان توانستند در طی دوران ترجمه, با کنار گذاشتن خرافات یهودی و مسیحی موجود در علوم یونانی, تا چندین قرن در بسیاری از علوم, سرآمد دیگران باشند.