تاریخ عزاداری در هندوستان
99 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: جامعه المصطفی
نام استاد/نام دانشجو : سید شبیب حسینی
این پایان در سال 1390 دفاع شده و در باره عزاداری شیعیان در هندوستان از آغاز ورود اسلام به هند تا پایان دوره مغولان بزرگ بحث می کند