تعامل المسلمین مع المعالم الاثریه اثناء الفتوحات الاسلامیه
121 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: جامعه المصطفی
نام استاد/نام دانشجو : حسین جبر الساعدی
این پایان نامه در باره چگونگی برخورد مسلمانان با آثار باستانی سرزمینهای فتح شده در عصر فتوحات اسلامی در قلمرو اسلامی تا پایان عصر اموی بحث می کند