ماهیت قیام یحیی بن زید
48 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعه المصطفی
در باره قیام یحیی بن زید در خراسان در دوره اموی و سر انجام آن بحث دارد