تحلیلی بر "آموزش و پروش" و نهادهای علمی آموزشی هرات از آغاز دوره اسلامی تا حمله مغول (۳۲
111 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
نام استاد/نام دانشجو : محمد احسانی
احسانی، محمد تحلیلی بر "آموزش و پروش" و نهادهای علمی آموزشی هرات از آغاز دوره اسلامی تا حمله مغول (۳۲ - ‎۶۱۸) سال تحصیلی: ‎۱۳۷۷ راهنما: نورالله کسایی مشاور: محمد الله اکبری چکیده: این رساله تحقیقی است درباره نهادهای علمی و آموزشی قلمرو هرات از آغاز ورود اسلام تا هنگام حمله مغول (۳۲ - ‎۶۱۸) که در برگیرنده مطالب زیر می‌باشد. ‎۱. بررسی اوضاع جغرافیای طبیعی هرات شامل، آب و هوا، حدود و ثغور، راهها، فاصله‌ها، محصولات، مردم، ترکیبات قومی، دین و مذهب و ... ‎۲. تحولات سیاسی و اجتماعی ناحیه هرات: قیامها، جنگها، ظهور دولتمردان مشهور از آن منطقه و ... در دو مقطع زمانی ورود اسلام تا حکومت طاهریان (۳۲ - ‎۲۰۵) و از طاهریان تا حمله مغولان (۲۰۵ - ۶۱۸) ‎۳. اوضاع علمی و فرهنگی، نهادهای آموزشی هرات، مساجد، مکتب خانه‌ها، رباطها، خانقاهها، مدارس، روشهای آموزشی، مواد درسی، پیشتوانه‌های مالی و ... ‎۴. سرگذشت رجال علمی، عرفا، شاعران، ادیبان و ... برخاسته از حوزه هرات، فعالیتهای علمی و آثار به جای مانده از آنان.