گسترش اسلام و شکل‌گیری تمدن اسلامی در آسیای مرکزی از آغاز تا انقراض سامانیان
116 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعه المصطفی
نام استاد/نام دانشجو : محمد نادر آیت
گسترش اسلام و شکل‌گیری تمدن اسلامی در آسیای مرکزی از آغاز تا انقراض سامانیان نام و نام خانوادگی : محمدنادر آیت گروه : تاریخ اسلام محل تحصیل : عالی فقه و معارف اسلامی رشته : فقه و معارف اسلامی استاد راهنما : سید حسین فلاح‌زاده استاد مشاور : محمد الله‌اکبری تاریخ دفاع : 1386/7/3 چکیده پایان نامه : در این پژوهش تلاش شده است تا به موضوع گسترش اسلام در آسیای مرکزی پرداخته شود. آن¬چه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، عبارت است از چگونگی فتوحات اسلامی در نواحی مذکور، و به¬دنبال آن گسترش آیین اسلام در محدوده زمانی خاص، که منجر به شکل¬گیری تمدن اسلامی در این منطقه شده است. با بررسی¬های انجام شده می¬توان به این نتیجه رسید که مسلمانان، دامنه گسترش اسلام را در زمان خلیفه دوم به مرزهای آسیای مرکزی کشاندند، و در زمان خلیفه سوم فتوحات اسلامی تا کرانه¬های جیحون پیش رفت. در عصر حکومت امویان نیز فتوحات گسترده¬ای در منطقه ماوراء النهر صورت گرفت. هم¬زمان با بنای مسجد بخارا در زمان امویان در سال 95 هجری قمری، فعالیت¬های فرهنگی و تبلیغی مسلمانان هم در منطقه نام¬برده آغاز گردید؛ و از سال 120 هجری به بعد، بنیان تمدن اسلامی در نواحی آسیای مرکزی پی¬ریزی شد. برای مدتی، برخورد بد امویان با مردم منطقه موجب دگرگونی آنان در آن نواحی گردید، اما در عصر عباسیان، پس از سرکوبی قیام¬های مردم خراسان و ماوراء النهر به خونخواهی ابومسلم، گسترش اسلام در شرق و شمال شرقی ماوراء النهر دنبال شد. سرانجام در زمان حکومت مأمون عباسی، اسلام به¬عنوان مذهب رسمی مردم نواحی آسیای مرکزی درآمد. در روزگار طاهریان با سعی و تلاش آنان، وضعیت فرهنگی¬ ـ اقتصادی منطقه توسعه و بهبود یافت. و پس از سقوط طاهریان، سامانیان اولین امیران مسلمان بودند که نبض فعالیت¬های سیاسی ـ نظامی آسیای مرکزی را در دست گرفتند. آنان با نشر و استقرار اسلام در این نواحی، در باورها و سنت¬های اجتماعی و گرایش¬های فکری، و حتی شیوه زندگی و قومی آسیای مرکزی تحول اساسی ایجاد کردند. در این زمان، دانشمندان بزرگی در زمینه¬های مختلف علمی بروز و ظهور پیدا کردند، و آثار گران¬سنگی در زمینه ریاضیات، نجوم، تاریخ، جغرافیا، فلسفه، منطق، فقه، تفسیر، کلام و حدیث پدید آوردند.